مشاوره آموزشی و ورود به بازار کار

واحد مشاوره آموزشگاه با بهره گیری از بهترین اساتید در زمینه مشاوره شغلی و تحصیلی و انتخاب مسیر درست در خدمت کارآموزان عزیز می باشد. جهت تعیین وقت قبلی با مسئول پذیرش هماهنگ بفرمایید.02634432220