آموزش حسابداری

مهارت های دیپلم حسابداری مورد تائید آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای

  • مقدماتی
  • تکمیلی
  • حقوق و دستمزد
  • حسابداری صنعتی
  • رایانه کار حسابدار مالی
  • نرم افزار هلو – رافع – سپیدار و …

ا