کامپیوتر

مجتمع فنی زُمـَــر

مهارت های دیپلم کار و دانش مورد تائید آموزش و پرورش

  • دیپلم تصویر سازی رایانه ای
  • دیپلم طراحی صفحات وب
  • دیپلم تولید چند رسانه ای
  • دیپلم برنامه نویس پایگاه داده